1. Sklep internetowy www.iltom.pl prowadzi firma ILTOM z siedzibą w Gostyniu, przy ul. Poznańskiej 122A; Nip firmy: 696-119-40-95 oraz regon: 411526014

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. www.iltom.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu – przerwy techniczne, konserwacja systemu, zmiana oferty etc.

3. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez www.iltom.pl

4. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

5. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

6. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający.

7. Wszystkie ceny towarów z oferty naszego sklepu nie obejmują kosztów przesyłki i zawierają podatek VAT.

8. Sklep Internetowy www.iltom.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

9. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się z www.iltom.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iltom@iltom.pl lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy na stronie internetowej sklepu.

10. Maksymalny czas oczekiwania na wpłatę to 3 dni od momentu zamówienia towaru. Po upływie tego czasu, przy braku wpłaty, produkt zostaje usunięty z zamówienia.

11. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.iltom.pl jest prawnie wiążącą umową sprzedaży. Tekst umowy składa się z treści konkretnego zamówienia oraz z ogólnych warunków (Regulamin).

12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza, zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.iltom.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta po zalogowaniu w zakładce „Twoje konto > Historia i szczegóły moich zamówień”.

13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – ILTOM podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę ILTOM o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ILTOM, ul. Poznańska 122A, 63-800 Gostyń lub mailowo na adres: iltom@iltom.pl.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

ILTOM zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

PRZETWARZANIE DANYCH:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest firma ILTOM z siedzibą w Gostyń, ul. Poznańska 122A, tel. 655724342, mail: iltom@iltom.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień towaru naszej firmy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówień, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zamówienia.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

ZWROT I REKLAMACJA

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego ILTOM przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: ul. Poznańska 122A, 63-800 Gostyń lub iltom@iltom.pl W razie wątpliwości Klient będzie musiał przedstawić dowód zakupu towaru w www.iltom.pl  dlatego w celu przyspieszenia procedury, zalecamy dołączenie do oświadczania dowodu zakupu, takiego jak: paragon, faktura, potwierdzenie przelewu.

Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu wysłania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrotowi nie podlegają towary z outletu/przeceny.

Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:  ILTOM, ul. Poznańska 122A, 63-800 Gostyń.

Koszty: Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta nie dotyczy profilu działalności www.iltom.pl

Reklamacje związane z zamówieniami

ILTOM jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu proszę kierować na adres: iltom@iltom.pl telefonicznie: tel. +48 65 572 43 42, wybierając odpowiedni temat wiadomości – Reklamacje towarów. ILTOM zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacji podlegają:

a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta
b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przed jej odbiorem od kuriera)
c) Towary niezgodne z zamówieniem.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

ILTOM podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ILTOM o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ILTOM, ul. Poznańska 122A, 63-800 Gostyń, mailowo na adres: iltom@iltom.pl

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

ILTOM zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Dokonując zakupów w e-sklepie ILTOM, masz możliwość skorzystania z następujących form płatności:

ZA POBRANIEM – dokonujesz płatności za zamówienie i dostawę bezpośrednio u kuriera.

TRADYCYJNY PRZELEW NA KONTO – dokonujesz płatności przelewając kwotę za zamówienie bezpośrednio na nasze konto:

58 1090 1258 0000 0001 0124 8269 (Bank Zachodni WBK S.A.). Nieopłacone zamówienie ulega anulacji po upływie 3 dni od daty jego złożenia.

SERWIS PayU– dokonujesz płatności drogą szybkich przelewów bankowych oraz kart płatniczych.

KOSZTY I ZASADY DOSTAWY

Wszystkie zamówione towary zostaną dostarczone na adres podany w zamówieniu.
Czas oczekiwania na przesyłkę oraz jej koszt zależy od wybranej przez Państwa opcji.

Przy zakupie powyżej 200 zł – PRZESYŁKA GRATIS!

PRZESYŁKA KURIERSKA – Realizacja do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przelewu należności na konto sklepu internetowego:

58 1090 1258 0000 0001 0124 8269 (Bank Zachodni WBK S.A.).

POCZTA POLSKA – Realizacja 2-3 dni robocze. Koszt przesyłki pocztowej wynosi 9,50 zł.

ODBIÓR OSOBISTY – Zamówienie można odebrać osobiście pod adresem: ul. Poznańska 122A, 63-800 Gostyń. Realizacja do 7 dni – termin odbioru każdego zamówienia ustalany jest indywidualnie. O oczekującej paczce zostaniecie Państwo poinformowani drogą telefoniczną.

Szczegółowych informacji dotyczących kosztów i zasad dostawy udzieli Państwu nasz doradca pod numerem : +48 65 572 43 42