Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego ILTOM przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: ul. Poznańska 122A, 63-800 Gostyń lub iltom@iltom.pl W razie wątpliwości Klient będzie musiał przedstawić dowód zakupu towaru w www.iltom.pl  dlatego w celu przyspieszenia procedury, zalecamy dołączenie do oświadczania dowodu zakupu, takiego jak: paragon, faktura, potwierdzenie przelewu.

Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu wysłania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrotowi nie podlegają towary z outletu/przeceny.

Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:  ILTOM, ul. Poznańska 122A, 63-800 Gostyń.

Koszty: Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Klienta nie dotyczy profilu działalności www.iltom.pl